Soutěž v nájezdech proběhne i letos!

30.03.2015 19:04
  • Protože se loňská premiéra soutěže v nájezdech vydařila, rozhodl se pořadatel, že se uskuteční také na letošním ročníku
  • Opět proběhne v sobotu v hale "Pragovky" a to v čase od 17:00 do 19:00.
  • Startovné do soutěže bude 50 Kč pro jednotlivce (100 Kč pro tým - dvojici).
  • Nezbytné je, se průběhu turnaje registrovat na telefonním čísle 728465764 a to nejpozději do soboty 16:00. Kdo přihlášku nestihne, soutěže se nebude moci zúčastnít!
  • Systém se určí podle počtu přihlášených dvojic.
  • Připraveny budou odměny pro nejlepší tři dvojice.