Registrance

  • Přihlášky do turnaje odesílejte na email VTDacice@gmail.com

 

  • Do přihlášky uvďte :

      - Název týmu

      - Celé jméno zodpovědného vedoucího

      - Mobilní kontakt na tuto osobu

      - Druh týmu (mužský/ženský)

      - Obec/město ze které/ho na turnaj dorezíte

 =================================================================

  • K jistotě účasti je třeba uhradit je nutno uhradit startovné - 3400 kč muži, 3100 kč ženy - na účet 1019570892/6100 (nejpozději do 12. 4.)
 =================================================================
  • Po datu 12. 4. je při případném odřeknutí ze strany registrovaného týmu startovné nevratné

 

  • Při platbě do poznámky k transakci uveďte prosím název týmu

 

  • Soupisky družstev je nutno odeslat na VTDacice@gmail.com do 9. 8. Formát: číslo, jméno a příjmenní. Řadit sestupně, označit brankáře (G). Každý tým je povinnen mít očíslované hráče!
 
  • Počet hráčů na soupisce každého týmu není omezený, medailí pro stupně vítězů bude ale vyrobeno vždy pouze deset
 
  • UPOZORNĚNÍ: V případě, že některý z týmů startovné do uvedeného termínu neuhradí, pořadatel s tímto týmem počítat nebude. V případě převýšení kapacity upřednostňujeme rychleji platící
 
  • Po příjezdu na halu je zodpovědný vedoucí každého týmu povinen nahlásit svůj tým na turnajové prezentaci. To by měl učinit ještě před prvním zápasem. Provede na ni poslední případné změny v soupiskách. Každému hráči, jež se zapojí do zápasů, je zde povinnen zakoupit identifikační náramek účastníka turnaje (50 Kč/osoba)
 

Těšíme se na Vaši účast :)

(K.K.)