Registrance

  • Přihlášky do turnaje, který se koná 10. - 12. 5. 2019, odesílejte na email VTDacice@gmail.com

 

  • Do přihlášky uvďte :

      - Název týmu

        - Celé jméno zodpovědného vedoucího

        - Mobilní kontakt na tuto osobu

        - Druh týmu (mužský/ženský)

        - Obec/město ze které/ho na turnaj dorezíte.

 

  • Do 12. 4. 2019 je nutno uhradit startovné (3300kč muži, 3000kč ženy) na účet 1019570892/6100.

 

  • Po datu 12. 4. 2017 při případném odřeknutí ze strany registrovaného týmu je startovné nevratné.

 

  • V případě placení převodem přes účet do poznámky k transakci uveďte prosím název týmu.

 

  • Soupisky družstev je nutno odeslat do 28. 4. 2019 na tutéž e-mailovou adresu jako přihlášky (číslo, jméno a příjmenní).
 
  • UPOZORNĚNÍ : V případě, že některý z týmů startovné do uvedeného termínu neuhradí, pořadatel s tímto týmem počítat nebude. V případě převýšení kapacity upřednostňujeme rychleji platící.
 
  • Po příjezdu na halu je zodpovědný vedoucí každého týmu povinen nahlásit svůj tým na turnajové prezentaci. To by měl učinit ještě před prvním zápasem. Provede na ni poslední případné změny v soupiskách. Každému hráči, jež se zapojí do zápasů, je zde povinnen zakoupit identifikační náramek účastníka turnaje (30 Kč/osoba).
 

Těšíme se na Vaši účast :)

(K.K.)